Loading...
De Stichting 2018-07-04T20:09:33+00:00

Missie

Het verbeteren van de kwaliteit van leven in de brede zin des woords van jongeren die in Nederland woonachtig zijn of anderszins met Nederland te maken hebben.

Strategieën

Uit deze missie komen de volgende strategische doelen voort:

  • Vergroten van de sociale participatie;
  • Bevorderen van de integratie (en inburgering) van jongeren;
  • Speerpunten: educatie, arbeid, taal en opvoeding;
  • Verrichten van onderzoek naar methodische ontwikkelingen;
  • Ontwikkelen van methodes en instrumenten om onze begeleiding te realiseren.

Tactieken

Onze praktijkervaring in combinatie met de kennis die we opdoen uit het bovenstaande, stellen ons in staat partners/opdrachtgevers te begeleiden bij:

  • De ontwikkeling en uitvoering van voorzieningen op het gebied van: informatie, educatie, integratie, participatie, zelfrealisatie en (urban) kunst;
  • Het stimuleren en opzetten van activiteiten op het gebied van: communicatie, cultuur, scholing en publicaties;
  • Exploitatie en beheer van ontmoetingscentra;
  • Het opzetten en (mede-)begeleiden van (non-)gouvernementele werkgroepen die zich bezighouden met het signaleren, beoordelen en aanpakken van problemen op gebieden als: opvoeding, communicatie, educatie, welzijn en recreatie.

Wie Wij Zijn

Stichting Habri Bo Horizonte is weliswaar een jonge stichting (begin 2008), de mensen erachter kennen het klappen van de zweep. Dit vanuit de praktijk als hulpverlener en als “ex”-jongere voor wie de stichting bestaat.

Dex UsmanijVOORZITTER
Guy DroogPENNINGMEESTER
Bart van WoudenbergSECRETARIS
Farouc BonafaciaPROJECTLEIDER / TRAINER
Saskia van der AaCOÖRDINATOR
Tibisay Jacobino MerceraTRAINER
Farah BouchtoubiTRAINER
Rogier BeijerLID
Tom van der SluijsLID